บทกรวดน้ำแบบสมบูรณ์ & บทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

บทกรวดน้ำแบบสมบูรณ์ การกรวดน้ำเป็นการตั้งใจ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ที่เราได้ทำไว้แล้ว ไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ ไปแล้ว พร้อมทั้งรินน้ำ ให้ไหลลงไปที่พื้นดิน เพื่อส่งผลบุญไปให้ บิดา มารดา ญาติสนิท มิตรสหาย ครูบาอาจารย์ เทวดา เปรด เจ้ากรรมนายเวร สัตว์ทั้งหลาย และ สัตว์เดรัจฉาน

บทกรวดน้ำแบบสมบูรณ์

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข 

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข 

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข 

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข 

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข 

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

บทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล หรือ บทกรวดน้ำอิมินา

อิมินา ปุญญะ กัมเม นะ อุปัชฌา ยา คุณุต ตะรา
ด้วยบุญนี้ อุททิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ

อาจะ ริยู ปะกา ราจะ มาตา ปิตา จะ ญาตะ กา ( ปิยา มะมัง )
และ อาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และ ปวงญาติ

สุริโย จันทิมา ราชา คุณะ วันตา นะราปิ จะ
สูรย์จันทร์ และ ราชา ผู้ทรงคุณ หรือ สูงชาติ

พรัหมะ มารา จะ อินทา จะ โลกะ ปาลา จะ เทวะ ตา
พรหม มาร และ อินทราช ทั้งทวยเทพ และ โลกบาล

ยะโม มิตตา มะ นุสสา จะ มัชฌัตตา เวริ กาปิ จะ
ยมราช มนุษย์มิตร ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญา นิ ปะกะ ตานิ เม
ขอให้ สุขศานติ์ ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน
บุญผอง ที่ข้าทำ จงอำนวยศุภผล

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเป ถะ โว มะตัง
ให้สุขสามอย่างล้น ให้ลุ ถึงนิพพานพลัน

อิมินา ปุญญะ กัมเมนะ อิมินา อุททิ เสนะ จะ
ด้วยบุญนี้ ที่เราทำ และ อุทิศให้ ปวงสัตว์

ขิป ปังหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุ ปาทา นะ เฉ ทะนัง
เราพลันได้ ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน

เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะ โต มะมัง
สิ่งชั่วในดวงใจ กว่าเราจะถึงนิพพาน

นัสสันตุ สัพพะ ทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
มลายสิ้นจาก สันดาน ทุก ๆ ภพ ที่เราเกิด

อุชุ จิตตัง สะติ ปัญญา สัลเลโข วิริยัม หินา
มีจิตตรง และ สติปัญญา อันประเสริฐ
พร้อมทั้ง ความเพียรเลิศ เป็นเครื่องขูด กิเลสหาย

มารา ละภันตะ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม
โอกาส อย่าพึงมี แก่ หมูมารทั้งสิ้น ทั้งหลาย
เป็นช่อง ประทุษร้าย ทำลายล้าง ความเพียรจม

พุทธา ทิปะวะโร นา โถ ธัมโม นา โถ วะรุต ตะโม
พระพุทธ ผู้วรนาถ พระธรรม ที่พึ่งอุดม

นาโถ ปัจเจ กะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถต ตะโร มะมัง
พระปัจเจกะ พุทะ สมทบ พระสงฆ์ ที่ผึ่งพยอง

เตโสต ตะมา นุภาเวนะ มา โร กา สัง ละภันตุ มา
ด้วยอานุภาพ นั้น อย่าเปิดโอกาส ให้แก่มาร (เทอญ)

Code ส่วนลด Shopee
แจก ฟรี โค้ดส่วนลด SHOPEE 100 บาท #Shopeebuddy ● เพียงสั่งซื้อของใน แอป SHOPEE ● นำโค้ดส่วนลดนี้ ไปใช้ได้เลย เพียงใส่โค้ด NEWYRCK ● ลดทันที 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าผ่านแอปครั้งแรก ● ใช้ได้กับทุกร้านค้าใน SHOPEE (ขั้นต่ำ 200.-) ● ไม่มีเงื่อนไข อื่นๆแล้วเอาไปใช้ฟรีๆ ค่ะ หมดเขต 30 ธันวาคม 2561

ข้อควรระวังเมื่อกรวดน้ำ บทกรวดน้ำแบบสมบูรณ์

อย่าทำน้ำสกปรกด้วยการเอานิ้วไปรองไว้
ควรรินให้ไหลเป็นสายไม่ขาดระยะ
ถ้าเป็นในงานพิธีต่างๆ ให้เจ้าภาพหรือประธาน รินน้ำกรวดเพียงคนเดียว หรือคู่เดียว
ไม่ควรเกาะกันเป็นกลุ่ม หรือ แตะมือต่อกันหลายๆทอด ให้พนมมือตั้งใจอุทิศไปก็พอ

เมื่อกรวดน้ำด้วย บทกรวดน้ำแบบสมบูรณ์ เสร็จแล้วให้นำน้ำไปรดต้นไม้ ให้เลือกต้นที่ใหญ่ มีรากลึกลงดิน
แล้วกล่าวคำแผ่เมตตา ดังนี้

บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น หรือ บทแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา                      สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมด ทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ                    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และ กันเลย
อัพพะยา ปัชฌา โหนตุ     จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน ซึ่งกัน และ กันเลย
อะนีฆา โหนตุ                    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ    จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ

บทกรวดน้ำแบบสมบูรณ์
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *