บทสวดแผ่เมตตา /// แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บทแผ่เมตตาให้ตนเอง & บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น +++

บทสวดแผ่เมตตา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บทแผ่เมตตาให้ตนเอง และ บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น การแผ่เมตตาให้ตนเอง ช่วยให้ตนเองรู้จักการให้อภัย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การแผ่เมตตาให้ผู้อื่น ช่วยให้เรารู้จักการแบ่งปันผลบุญให้กับผู้อื่่น ผู้ที่ได้รับผลบุญจาก บทสวดแผ่เมตตา นั้นย่อมมีความสุข ลดละความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท การแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร หรือ ศัตรู จะช่วยลดความเคียดแค้น ความอาฆาตพยาบาท ให้น้อยลง การท่อง บทสวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอน เป็นประจำทุกคืน จะช่วยให้นอนหลับง่ายเพราะใจเรามีความสุขนั่นเอง

บทสวดแผ่เมตตา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. บทสวดแผ่เมตตา ให้ตนเอง

อะ หัง    สุ ขิ โต    โห มิ 
ขอให้ ข้าพเจ้า มีความสุข 

อะ หัง     นิท ทุก โข    โห มิ
ขอให้ ข้าพเจ้า ปราศจากความทุกข์ 

อะ หัง     อะ เว โร    โห มิ
ขอให้ ข้าพเจ้า ปราศจากเวร 

อะ หัง     อัพยา ปัชโฌ   โห มิ
ขอให้ ข้าพเจ้า ปราศจากอุปสรรคอันตราย ทั้งปวง 

สุ ขี      อัต ตา นัง     ปะ ริ หะ รา มิ 
ขอให้ ข้าพเจ้า จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษากายวาจาใจ ให้พันจากความทุกข์ภัย ทั้งปวงเถิด

2. บทสวดแผ่เมตตา ให้ผู้อื่น หรือ บทแผ่เมตตาทั่วไป

สัพ เพ สัต ตา   สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมด ทั้งสิ้น
อะ เว รา    โหน ตุ   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และ กันเลย
อัพ พะ ยา ปัช ฌา   โหน ตุ  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้ เบียดเบียน ซึ่งกัน และ กันเลย
อะ นี ฆา    โหน ตุ   จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้ มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุ ขี    อัต ตา นัง    ปะ ริ หะ รัน ตุ   จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้นจาก ทุกข์ภัย ทั้งหมดทั้งสิ้น เทอญ

บทสวดแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตา ปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิ ตะโร 

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ มารดา บิดา ของข้าพเจ้า ขอให้ มารดา บิดา ของข้าพเจ้า มีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย 

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้า ขอให้ ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้า มีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายา จริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายา จริยา 

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ของข้าพเจ้า ขอให้ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ของข้าพเจ้า มีความสุข

อิทัง สัพพะ เทวะ ตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา 

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ เทวดา ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ เทวดาทั้งหลาย ทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เปตา นัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา 

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เปรต ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ เปรตทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรี นัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี 

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข

อิทัง สัพพะ สัตตา นัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา 

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่สัตว์ ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ ทั้งหลายทั้งปวง มีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

หลายคนอาจจะยังสงสัยว่า ท่อง บทสวดแผ่เมตตา ให้คนอื่น แล้วเราจะได้อะไร แล้วบุญของเราที่สะสมไว้ จะหมดไปไหม ขอตอบเลยว่า บุญของท่านจะไม่หมดไป แน่นอน การแผ่เมตตาให้คนอื่น นั้น ยิ่งให้เรายิ่งได้ สังเกตุง่ายๆ เมื่อเรา สวดมนต์แผ่เมตตา แล้ว จิตใจเราเป็นสุข มีความสุขใจ ความสบายใจ นั่นแหละ คือ ผลจากการได้รับ บุญกุศลของการ แผ่เมตตา ที่ท่านได้ แผ่เมตตา ให้ผู้อื่น นั่นเอง

 

บทสวดแผ่เมตตา
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org

 

1 thought on “บทสวดแผ่เมตตา /// แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บทแผ่เมตตาให้ตนเอง & บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น +++”

Comments are closed.