บทสวดมนต์ชินบัญชร คาถาชินบัญชร (2562) + บทภาวนาก่อนสวด

บทสวดมนต์ชินบัญชร การสวดมนต์ คาถาชินบัญชร เป็นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตอยู่กับเรา ผู้ที่หมั่นสวดมนต์ คาถาชินบัญชร จะมี เมตตามหานิยม แคล้วคลาด ปลอดภัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีโชค มีลาภ มียศ ค้าขายดี เจริญรุ่งเรือง ผู้ใด สวดมนต์ ภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง

บทภาวนาก่อนสวด บทสวดมนต์ชินบัญชร

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง 
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา 
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ 
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

บทสวดมนต์ชินบัญชร

 1. ชะยาสะนากะตา พุทธา   เชตวา มารัง สะวาหะนัง 
  จะตุสัจจาสะภัง ระสัง         เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
 2. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา 
  สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง       มัตถะเกเต มุนิสสะรา.
 3. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน 
  สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร.
 4. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
  โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง    โมคคัลลาโน จะ วามะเก. 
 5. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล
  กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก.
 6. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
  นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว
 7. กุมาระกัสสโป เถโร    มะเหสี จิตตะ วาทะโก
  โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง       ปะติฏฐาสิคุณากะโร.
 8. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ   อุปาลี นันทะ สีวะลี
  เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา        นะลาเต ติละกา มะมะ.
 9. เสสาสีติ มะหาเถรา     วิชิตา ชินะสาวะกา
  เอเตสีติ มะหาเถรา            ชิตะวันโต ชิโนระสา
  ชะลันตา สีละเตเชนะ           อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
 10. ระตะนัง ปุระโต อาสิ     ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
  ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง
 11. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
  อากาเส ฉะทะนัง อาสิ           เสสา ปาการะสัณฐิตา
 12. ชินา นานาวะระสังยุตตา  สัตตัปปาการะ ลังกะตา
  วาตะปิตตาทะสัญชาตา   พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.
 13. อะเสสา วินะยัง ยันตุ     อะนันตะชินะ เตชะสา
  วะสะโต เม สะกิจเจนะ   สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.
 14. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ    วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
  สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ        เต มะหาปุริสาสะภา.
 15. อิจเจวะมันโต     สุคุตโต สุรักโข
  ชินานุภาเวนะ    ชิตุปัททะโว
  ธัมมานุภาเวนะ          ชิตาริสังโฆ
  สังฆานุภาเวนะ          ชิตันตะราโย
  สัทธัมมานุภาวะปาลิโต   จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

เนื่องจากการสวดมนต์ คาถาชินบัญชร เป็นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตอยู่กับเรา ผู้ที่สวดมนต์นี้ต้องหมั่นทำความดีจึงจะเห็นผล

บทสวดมนต์ชินบัญชร คาถาชินบัญชร
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org

ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *