บทสวดพาหุง 8 บท (บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา)

บทสวดพาหุง หรือ บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา เป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้า ว่าด้วยชัยชนะอันเป็นมงคลของพระพุทธเจ้าต่อเหล่ามารทั้งแปด อานิสงส์ของ บทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา หรือ พาหุงมหากา ฯ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไม่เคยแพ้ทัพ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ไม่เคยแพ้ทัพ พระชัยหลังช้างของ ร.๑ นั้นมาจากบทพาหุงมหากา ฯ ผู้ใด สวดมนต์ ชัยมงคลคาถา หรือพาหุงมหากา ฯ เป็นประจำทุก ๆ วันแล้ว มีแต่ชัยชนะ ทุกประการ เรียนหนังสือก็เกิดปัญญา มีแต่ความเก่งกล้าสามารถ ผู้ใดสวดทุกเช้าค่ำ คิดสิ่งใดที่ดีเป็นมงคล จะสมความปรารถนาทุกประการ โดยมีเนื้อหาการสวดมนต์ดังนี้

https://youtu.be/0TED0oYE-Ls

ขอบคุณ วีดีโอ บทสวดพาหุง จากยูทูปช่อง : namo putaya

บทสวดพาหุง

พาหุง สะหัส สะมะภินิม มิตะสาวุ ธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิ ตะโฆ ระสะเส นะมารัง
ทานาทิธัม มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเต ชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุช ฌิตะสัพพะ รัตติง
โฆรัม ปะนา ฬะวะกะมัก ขะมะถัทธะยักขัง
ขันตี สุทัน ตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเต ชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัต ตะภูตัง
ทาวัค คิจัก กะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัม พุเส กะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

อุกขิตตะขัค คะมะติหัต ถะสุทา รุณันตัง
ธาวัน ติโย ชะนะปะถัง คุลิมาละวันตัง
อิทธี ภิสัง ขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกา ยะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวา ทะเกตุง
วาทาภิโร ปิตะมะนัง อะติอัน ธะภูตัง
ปัญญา ปะที ปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

นันโทปะนัน ทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะ เคนะ ทะมา ปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

ทุคคาหะทิฏ ฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะ หัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิ พะกา ภิธานัง
ญาณา คะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิ

เอตาปิ พุทธะ ชะยะมัง คะละอัฉฐะ คาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวา นะเน กะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

บทสวดพาหุง หรือ บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา มักจะสวดต่อด้วย บทสวดมหาการุณิโก หรือ ชัยปริตร

บทสวดพาหุง หรือ บทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org

บทสวดพาหุง แปล

พระจอมมุนี ทรงชนะพญามารผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ขี่ช้างครีเมขละ มาพร้อมกับเหล่าเสนามารซึ่งโห่ร้องกึกก้อง ด้วยธรรมวิธีมีทานบารมี เป็นต้น,ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

พระจอมมุนี ทรงชนะยักษ์ชื่อ อาฬวกะ ผู้มีจิตหยาบกระด้าง ผู้ไม่มีความอดทนมีความพิลึกน่ากลัวกว่าพญามาร ซึ่งได้เข้ามาต่อสู้อย่างยิ่งยวดจนตลอดคืนยันรุ่ง ด้วยวิธีทรมานอันดี คือ ขันติ ความอดทน, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

พระจอมมุนีทรงชนะช้างตัวประเสริฐชื่อ นาฬาคิรี ที่ตกมันและแสนจะดุร้าย ประดุจไฟป่าจักราวุธและสายฟ้า ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำ คือ ความมีพระทัยเมตตา, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

พระจอมมุนีทรงใช้ฤทธิ์ทางใจชนะโจรชื่อ องคุลิมาล ผู้แสนจะดุร้าย มีฝีมือฉกรรจ์ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นระยะทาง ๓ โยชน์, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

พระจอมมุนีได้เอาชนะคำกล่าวใส่ร้ายของนางจิญจมาณวิกา ซึ่งทำอาการเหมือนดั่งตั้งครรภ์ เพราะเอาท่อนไม้กลมผูกไว้ที่หน้าท้อง ด้วยวิธีที่งดงาม คือ ความสงบพระทัยในท่ามกลางมหาชน, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

พระจอมมุนีทรงรุ่งเรืองด้วยประทีปคือปัญญาได้ทรงชนะสัจจกนิครนถ์ผู้เป็นคนมืดบอดมีอัธยาศัยไม่ยอมรับความจริงมีใจคิดแต่จะยกตนข่ม, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมมุนี ทรงโปรดให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส ไปปราบนันโทปนันทนาคราช ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีให้แสดงฤทธิ์ทรมานให้สิ้นฤทธิ์, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

พระจอมมุนีได้เอาชนะพระพรหมผู้มีนามว่า ท้าวพกาพรหม ผู้มีฤทธิ์ คิดว่าตนเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ ผู้ถูกอสรพิษคือทิฏฐิที่ตนถือผิดรึงรัดไว้ด้วยเทศนาญาณวิธี, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

Code ส่วนลด Shopee
แจก ฟรี โค้ดส่วนลด SHOPEE 100 บาท #Shopeebuddy ● เพียงสั่งซื้อของใน แอป SHOPEE ● นำโค้ดส่วนลดนี้ ไปใช้ได้เลย เพียงใส่โค้ด NEWYRCK ● ลดทันที 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าผ่านแอปครั้งแรก ● ใช้ได้กับทุกร้านค้าใน SHOPEE (ขั้นต่ำ 200.-) ● ไม่มีเงื่อนไข อื่นๆแล้วเอาไปใช้ฟรีๆ ค่ะ หมดเขต 30 ธันวาคม 2561

อานิสงส์ของการสวดมนต์ บทสวดพาหุง

ผู้ที่สวดมนต์บทสวดพาหุงด้วยความตั้งใจจริง และสวดมนต์เป็นประจำทุกวัน ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญ จากการสวดมนต์ ดังนี้

การสวดมนต์ บทสวดพาหุง ช่วยเพิ่มความอดทน การสวดมนต์ต้องใช้ความอดทน เพื่อเอาชนะอาการปวดเมื่อย ของร่างกาย ผู้สวดมนต์จะนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน ทำให้ฝึกความอดทน ยิ่งสวดมนต์บ่อย ความอดทนก็จะมีมากยิ่งขึ้น

สวดมนต์ช่วยให้ จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ สามารถทำงานที่ยาก ได้อย่างง่ายดาย ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยสมาธิที่ดีขึ้น

สวดมนต์ บทสวดพาหุง ช่วยเพิ่มบุญบารมี ในขณะสวดมนต์ จิตใจปราศจากกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดบุญบารมี บุญบารมีนี้จะช่วยให้บรรลุผลตามที่เราต้องการได้

สวดมนต์ก่อนนอน แล้วนอนหลับสบาย สวดมนต์แล้วจิตใจจะสงบ ไม่คิดฟุ้งซ่าน ช่วยให้นอนหลับง่าย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *