พระประจำวันอาทิตย์ + บทสวดมนต์ บูชาพระประจำวันอาทิตย์ (บทโมรปริตร)

พระประจำวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร พระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์ อยู่ในพระอริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า ทอดพระเนตรดูต้นศรีมหาโพธิ์ พระหัตถ์ประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัสถ์ขวา ทับบนพระหัสถ์ซ้าย

ประวัติ พระประจำวันอาทิตย์

เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้ว จึงประทับ เสวยวิมุตติสุข อยู่ใต้ร่มโพธิ์ เป็นเวลา ๗ วัน จากนั้นจึงเสด็จออกไปจาก ใต้ร่มโพธิ์ ไปประทับยืน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ทอดพระเนตร ที่พระศรีมหาโพธิ์ โดยไม่กระพริบพระเนตร เป็นเวลา ๗ วัน “เป็นที่มาของปางถวายเนตร” เพื่อรำลึกถึงคุณประโยชน์ของต้นมหาโพธิ์ ที่แผ่กิ่งก้านประทานร่มเงา ให้ความร่มเย็น เป็นการอำนวยช่วยพระองค์จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

บทสวดมนต์ บูชาพระประจำวันอาทิตย์ (บทโมรปริตร)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (๓ ครั้ง)

ก่อนสวดมนต์ให้ท่อง นะโม 3 จบ แล้วให้สวดท่องคาถาดังนี้

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง
นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ
ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง
ปาละยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะโม วิมุตตานัง
นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ

(สวดวันละ ๖ จบ)

เพื่อความเป็น ศิริมงคล กับคนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรสวดท่องทุกวัน วันละ 6 จบ หลังจาก สวดมนต์เช้า หรือ สวดมนต์ก่อนนอน

พระประจำวันอาทิตย์
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org
Code ส่วนลด Shopee
แจก ฟรี โค้ดส่วนลด SHOPEE 100 บาท #Shopeebuddy ● เพียงสั่งซื้อของใน แอป SHOPEE ● นำโค้ดส่วนลดนี้ ไปใช้ได้เลย เพียงใส่โค้ด NEWYRCK ● ลดทันที 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าผ่านแอปครั้งแรก ● ใช้ได้กับทุกร้านค้าใน SHOPEE (ขั้นต่ำ 200.-) ● ไม่มีเงื่อนไข อื่นๆแล้วเอาไปใช้ฟรีๆ ค่ะ หมดเขต 30 ธันวาคม 2561