พระประจำวันจันทร์ + บทสวดมนต์ บูชา พระประจำวันจันทร์ (บทอภัยปริตร)

พระประจำวันจันทร์ คือ พระพุทธรูป ปางห้ามญาติ หรือ พระพุทธรูป ปางห้ามสมุทร
พระพุทธรูปปางห้ามญาติ พระพุทธรูป อยู่ในพระอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสอง ยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้า เป็นกิริยาห้าม
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ขวา แบบตั้งขึ้นยื่นออกไปข้างหน้าเสมอพระอุระ (อก) เป็นกิริยาห้าม

ประวัติความเป็นมาของปางห้ามญาติ

ปางห้ามญาติ เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ ฝนแล้ง ทำให้เกิดการแย่งชิงน้ำ ระหว่าง กรุงกบิลพัสดุ์ พระญาติฝ่ายบิดาของพระพุทธเจ้า และ พระญาติฝ่ายพุทธมารดา คือ กรุงเทวทหะ ซึ่งอาศัยอยู่บนคนละฝั่งของ แม่น้ำโรหิณี การทะเลาะวิวาทลุกลามไป จนเกือบกลายเป็นศึกสงคราม ระหว่างกัน พระพุทธเจ้าทรงทราบเหตุด้วยพระญาณ จึงเสด็จไปห้ามสงคราม โดยทรงตรัส เตือนสติว่า ระหว่างน้ำ กับความเป็นพี่น้อง อะไรสำคัญกว่ากัน ทั้งสองฝ่ายจึงได้สติ และ ได้ยกเลิกการทำสงครามแย่งชิงน้ำ

บทสวดมนต์ บูชา พระประจำวันจันทร์ (บทอภัยปริตร)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ 

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ 

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ 
(สวดวันละ ๑๕ จบ)

เพื่อความเป็น ศิริมงคล กับคนที่เกิดวันจันทร์ ควรสวดท่องทุกวัน วันละ 15 จบ หลังจาก สวดมนต์เช้า หรือ สวดมนต์ก่อนนอน

 

พระประจำวันจันทร์
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org
Code ส่วนลด Shopee
แจก ฟรี โค้ดส่วนลด SHOPEE 100 บาท #Shopeebuddy ● เพียงสั่งซื้อของใน แอป SHOPEE ● นำโค้ดส่วนลดนี้ ไปใช้ได้เลย เพียงใส่โค้ด NEWYRCK ● ลดทันที 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าผ่านแอปครั้งแรก ● ใช้ได้กับทุกร้านค้าใน SHOPEE (ขั้นต่ำ 200.-) ● ไม่มีเงื่อนไข อื่นๆแล้วเอาไปใช้ฟรีๆ ค่ะ หมดเขต 30 ธันวาคม 2561