บทสวด แผ่เมตตาให้ตัวเอง และ แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ (2563)

บทสวด แผ่เมตตาให้ตัวเอง การแผ่เมตตา จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำ มีจิตใจอ่อนโยน เป็นการเผื่อแผ่บุญกุศล ให้กับบุคคลอื่น เช่น ผู้มีพระคุณ พ่อ แม่ ปู่ ญ่า ตา ยาย ญาติสนิท มิตรสหาย เทวดา เจ้ากรรมนายเวร และสัตว์ทั้งหลาย ผู้ที่ได้รับความเมตตานั้น ก็จะมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น และ ได้พบกับความสุขทางใจ ไปด้วย

ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ปราศจากความระแวง ซึ่งกัน และ กัน เป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนกัน แต่จะอุดหนุนเกื้อกูลกัน เชื่อใจกัน ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์

วิธีการแผ่เมตตาที่ถูกต้อง ให้ฝึก แผ่เมตตาให้ตนเอง ก่อน แล้วจึงแผ่เมตตาไป ยังคนใกล้ชิด โดยจะแผ่เมตตา หลังจากการ สวดมนต์ หรือหลังจากการนั่งสมาธิยิ่งได้ผลดีมาก

ขอบคุณ วีด๊โอ ยูทูป จากช่อง : อิ่มบุญ ธรรมะ

บทสวด แผ่เมตตาให้ตัวเอง และ อุทิศบุญกุศล ให้เทวดา ประจำตัวที่สำคัญ อีกท่าน คือ เจ้ากรรมนายเวร ทำบ่อย ๆ จะดีมาก ๆ ครับ ก่อนที่จะอุทิศบุญนั้นให้ตั้งสติ หายใจลึก ๆ ยาว ๆ นึกถึงบุญกุศล ที่เราได้ทำมา เท่าที่เราจำได้ ว่าเราได้ทำความดี อะไรมาบ้าง และ อธิษฐานจิตไว้ก่อน อธิษฐานจิตนั้น หมายความว่า ให้ตั้งสติสัมปชัญญะ เมื่อสำรวมกาย วาจา ใจ ได้ตั้งมั่นแล้ว จึงแผ่เมตตาไว้ในใจสักครู่หนึ่ง มีเมตตาดีแล้ว ก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดา ปู่ย่าตายายเทวดาประจำตัว และ เจ้ากรรมนายเวณ ของเรา เป็นต้น ว่าเราได้บำเพ็ญอุทิศกุศล ให้แล้ว ได้กุศลแล้ว ขอ อโหสิกรรม จะรู้สึกปลื้มปีติ ตื้นตันขึ้นมา ถ้าหากท่าน มีสมาธินํ้าตา ของท่านจะร่วงเลยนะ ขนพองสยองเกล้า เป็นปีติ เบื้องต้น การแผ่เมตตา นั้นต้องมี สมาธิก่อน มีพลังส่ง มีเมตตาในตัวเองก่อน แล้วค่อยแผ่อุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่น จึงจะได้ผล

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้ตัวเอง

อะ หัง สุ ขิ โต โห มิ 
ขอให้ ข้าพเจ้า มีความสุข 

อะ หัง นิท ทุก โข โห มิ
ขอให้ ข้าพเจ้า ปราศจาก ความทุกข์ 

อะ หัง อะ เว โร โห มิ
ขอให้ ข้าพเจ้า ปราศจากเวร 

อะ หัง อัพ ยา ปัช โฌ โห มิ
ขอให้ ข้าพเจ้า ปราศจาก อุปสรรค อันตราย ทั้งปวง 

สุขี อัต ตา นัง ปะ ริ หะ รา มิ 
ขอให้ ข้าพเจ้า จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษากายวาจาใจ ให้พันจากความทุกข์ภัย ทั้งปวง เถิด

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพ เพ สัต ตา                      สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมด ทั้งสิ้น
อะ เว รา โหน ตุ                    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และ กันเลย
อัพ พะ ยา ปัช ฌา โหน ตุ     จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน ซึ่งกัน และ กันเลย
อะ นี ฆา โหน ตุ                    จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัต ตา นัง ปะ ริ หะ รัน ตุ    จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ

บทสวดแผ่กุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้า มีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง มีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

แผ่เมตตาให้ตัวเอง

ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *