คาถาบูชาพระพิฆเนศ และ บทสวดขอพรพระพิฆเนศ 8 บท

บทสวดมนต์ คาถาบูชาพระพิฆเนศ ใช้เพื่อขอความสำเร็จในด้านต่างๆ และ ค้าขายร่ำรวย สวดเพื่อ เป็นศิริมงคลแก่ชิวิต และ ขอโชคลาภ ขอพร หรือ ปัดเป่าเหตุร้าย ขอพรให้ประสบความสำเร็จ มีชัยชนะ และ พ้นจากอุปสรรคต่างๆ การสวดมนต์ขอพร จากเทพ หากจะให้ได้ผลดี ตามที่ปรารถนา ให้หมั่นทำความดี ประกอบด้วยเสมอ การทำบุญ ทำทาน เอื้อเฟื้อต่อมนุษย์ และ สรรพสัตว์ ย่อมทำให้คำขอนั้น ได้ผลดียิ่งขึ้น

คาถาบูชาพระพิฆเนศ (แบบสั้น)

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
ขอ ความสำเร็จในด้านต่างๆ มีโชค และ มีทรัพย์เงินทอง สมความปรารถนา
(ใช้สวดกรณีเร่งด่วน เช่น เดินผ่านหน้าศาลพระพิฆเณศ)

คาถาบูชาพระพิฆเนศ (แบบไทย)

โอม พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
(สวดเพื่อ เป็นศิริมงคลแก่ชิวิต และ ขอโชคลาภ)

คาถาพระพิฆเณศวร์

โองการ พินธุ นาถัง อุปปันนัง พรหมมะ โนจะ อินโธ
พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหัง วันทามิ สัพพะทา สิทธิ กิจจัง
สิทธิ กัมมัง สิทธิ การิยัง ประสิทธิ เม
(ใช้สวดเพื่อ ขอพร หรือ ปัดเป่าเหตุร้าย)

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

โอม ศรีคะเนศา ยะ นะ มะ
ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห
มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ
(ใช้สวดเพื่อ ขอให้ประสบความสำเร็จ มีชัยชนะ และ พ้นจากอุปสรรคต่างๆ)

คาถาบูชาพระพิฆเนศ MP3

ขอบคุณ วีดีโอ ยูทูป จากช่อง : Pikanesuan Devalai

บทสวดขอพรพระพิฆเนศ 8 บท

โอม พูตายะ นะ มะ หะ
ขอ พระพิฆเนศวร โปรดประทาน ความบริสุทธิ์ แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม ภัคตะวิฆนะ วินา ศิเน นะ มะ หะ
ขอ พระพิฆเนศวร โปรดทำลาย ความทุกข์ร้อน แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม วิฆะณะ ราชายะ นะ มะ หะ
ขอ พระพิฆเนศวร โปรดขจัดอุปสรรคทั้งปวง อันจะเกิดแก่ ชีวิตของข้าพเจ้า ด้วยเถิด 

โอม ศุธิ ปริยายะ นะมะหะ

ขอ พระพิฆเนศวร โปรดประทาน สติปัญญา ในการประกอบอาชีพ แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม ศริษายะ นะ มะ หะ

ขอพระพิฆเนศวร โปรดประทาน ทรัพย์สมบัติ และ ความอุดมสมบูรณ์ แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

โอม สธิรายะ นะ มะ หะ

ขอ พระพิฆเนศวร โปรดประทาน ความมั่นคง แก่ชีวิตข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม สมาหิ ตายะ นะ มะ หะ

ขอ พระพิฆเนศวร โปรดประทาน สุขภาพพลานามัยที่ดี แก่ข้าพเจ้า ด้วยเถิด

โอม สมุยายะ นะ มะ หะ

ขอ พระพิฆเนศวร โปรดประทาน ความสงบสุข แก่ชีวิตข้าพเจ้า ด้วยเถิด

บูชาพระพิฆเนศใช้ธูปกี่ดอก

ชาวฮินดูในอินเดียจริงๆ แล้วจะไม่มีการกำหนดจำนวนธูป เทียน และ กำยาน มาตั้งแต่โบราณ ไม่มีการกำหนดสีสัน และ ขนาดด้วยครับ เค้าหยิบออกจากซอง ได้มากี่ดอก ก็จุดเลยครับ ไม่มีการนับ เนื่องจากเหตุผลในการจุดธูปก็คือ
1.ถวายกลิ่นหอม
2.ให้ควันนำพาคำอธิษฐานไปถึงเทพเบื้องบนเท่านั้นเอง
ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับ (แต่ถ้าให้สบายใจ ใช้ธูป 3, 5, 9 ดอกแบบคนไทยหรือคนจีนก็ได้ครับ) และ ขอยืนยันว่า สามารถใช้ได้ทั้ง ธูป และ กำยาน ครับ

เครื่องไหว้ถวายพระพิฆเนศ

เราไม่จำเป็นต้องถวายผลไม้ อาหาร ขนม เป็นประจำทุกวัน เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองมากเกินไป ควรเลือกถวายให้ประหยัดดีกว่าครับ ถวายน้ำเปล่าเฉยๆก็ได้ จะเป็นส้มผลเดียว กล้วยผลเดียวก็ได้ครับ ถ้าถวายเป็นประจำ แต่ละครั้งก็ไม่ต้องใช้ของแพงครับ แค่ใช้ของใหม่ สะอาด หรืออยากจะจัดถวายให้สมบูรณ์ ก็จัดเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้งก็พอแล้ว

ฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับกฏเกณฑ์มากครับ จะเครียดเปล่าๆ หากมีความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมและเคารพรักในเทพที่เราบูชาแล้ว เพียงยกมือไหว้ สวดมนต์ สรรเสริญท่านอย่างสม่ำเสมอ และขอพร พระองค์ท่านก็เมตตาเราแล้วครับ

อาจถวายนม 1 กล่องเมื่อตื่นนอน พออาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วก็ “ไหว้ลานม” แล้วนำมาดื่มก่อนออกจากบ้านได้เลย

หรือถ้าสะดวกตอนกลางวัน เช่น อยู่ที่ทำงาน หากมีพานเล็กๆสำหรับประดิษฐานเทวรูปอยู่บริเวณโต๊ะทำงานด้วย เมื่อพักกลางวันก็หาซื้อขนมนมเนย น้ำผลไม้มาถวาย เมื่อถวายเสร็จก็ “ไหว้ลาขนม” แล้วนำไปแบ่งเพื่อนร่วมงานรับประทานก็ได้บุญครับ

ขอบคุณที่มา : http://www.siamganesh.com

อานิสงส์ของการสวดมนต์ คาถาบูชาพระพิฆเนศ

ผู้ที่สวดมนต์ คาถาบูชาพระพิฆเนศ ด้วยความตั้งใจจริง และ สวดมนต์เป็นประจำทุกวัน ย่อมได้รับอานิสงส์ ผลบุญ จากการสวดมนต์ ดังนี้

สวดมนต์ ช่วยเพิ่มบุญบารมี ในขณะสวดมนต์ จิตใจปราศจากกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดบุญบารมี บุญบารมีนี้จะช่วยให้บรรลุผล ตามที่เราต้องการได้

สวดมนต์แล้วมีจิตใจอ่อนโยน มีเมตตา การแผ่เมตตา หลังการสวดมนต์ ช่วยลด ความเห็นแก่ตัว ช่วยกำจัด ความโกรธในใจ ให้ลดน้อยลง เมื่อจิตใจ ปราศจากความโกรธ มีแต่ความสุข ก็จะให้อภัย ซึ่งกัน และ กัน

สวดมนต์แล้ว มีเสน่ห์ การสวดมนต์ ทำให้จิตใจ ของผู้สวดมนต์ มีความสุข เมื่อใจมีความสุข ย่อมแสดงออกมาทางกาย ผู้คนที่ได้พบเห็นจะชื่นชอบ

สวดมนต์แล้วแคล้วคลาด ปลอดภัย เดินทางปลอดภัย ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำ จะมีสติ และ สมาธิดีกว่าคนทั่วไป เมื่อเกิดเหตุร้าย แบบไม่คาดคิด จะสามารถเอาตัวรอดได้ ด้วยสติ และ ผลบุญจากการสวดมนต์

สวดมนต์ คาถาบูชาพระพิฆเนศ แล้วประสบความสําเร็จ ในชีวิต การตั้งใจสวดมนต์ ขอพร จากพระพิฆเนศ ช่วยให้ประสบความสําเร็จ เนื่องจากพระพิฆเนศ เป็นเทพแห่งความสำเร็จ และ ชัยชนะ สามารถช่วยดลบันดาล ให้ผู้ที่สวดมนต์ เป็นประจำ ประสบความสําเร็จ ได้ดังหวัง

คาถาบูชาพระพิฆเนศ
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *