ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก ธูป 5 ดอก หรือ 9 ดอก มีความหมายอย่างไร?

ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก ? สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านของไทยเรา เชื่อได้ว่าแทบจะทุกบ้าน ต้องมีศาลพระภูมิเจ้าที่ ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก บางคนบอกว่า ใช้ธูป 5 ดอก บางคนบอกว่า ใช้ธูป 9 ดอก แล้วเราจะเชื่อใครดี วันนี้ มนต์คาถา.com มีคำตอบ หลายคนอาจเข้าใจผิด เรื่องศาลเจ้าที่ กับ ศาลพระภูมิ ว่าเป็นศาลเดียวกัน แท้ที่จริงแล้ว ศาลทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกัน เราขอแยกความแตกต่าง ให้เห็นชัดเจน ดังนี้

1. ศาลเจ้าที่ ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก ?

เจ้าที่ คือ ผู้ที่เคยอาศัยในบ้านหรือที่ดิน มาก่อน ซึ่งมีความผูกพัน กับบ้าน หรือ ที่ดิน แล้วเสียชีวิตลง แล้วมีการอัญเชิญ ดวงวิญญาณ ให้มาอยู่ในศาล เรียกว่าเจ้าที่แท้ หรือ อาจจะเป็นวิญญาณเร่ร่อน ที่อยู่บริเวณ พื้นที่นั้น แล้วถูกอัญเชิญมาอาศัยที่ศาล เรียกว่าเจ้าที่จร การไหว้ศาลเจ้าที่ประเภทนี้ให้ ใช้ธูป 5 ดอก
พร้อมทั้งจัดเตรียม ของไหว้เจ้าที่ ดังนี้

  • พวงมาลัย ดอกไม้สด
  • น้ำเปล่า
  • ผลไม้ 
  • อาหาร คาว หวาน

เราไหว้เจ้าที่ เพื่อขอให้ท่านคุ้มครองบ้าน และ คนในครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยมี คาถาไหว้เจ้าที่ ดังนี้

คำถวายเครื่องไหว้ศาลเจ้าที่

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดท่อง ดังนี้

อิ มัง สู ปะ พะ ยัญ ชนะ         สัม ปัน นัง
สะ อุ ทะ กัง วะ รัง                  ภุม มัส สะ เท มิ ฯ

บทสวดไหว้เจ้าที่ (บูชา)

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดท่อง ดังนี้

อิ ติ สุค โต      อะ ระ หัง พุท โธ      นะ โม พุท ธา ยะ
ปฐวี คง คา พระ ภุม มะ เท วา        ขะ มา มิ หัง (3จบ)

ตัวอย่างการไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

เป็นการไหว้ขอขมา ขออโหสิกรรมเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทางกลางบ้าน เนื่องจากส่วนใหญ่นั้นเราใช้ชีวิตในบ้าน ทำเสียงดังในบ้าน ทะเลาะเบาะแว้ง เคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆๆ อาจจะเป็นการรบกวนท่าน เพราะฉะนั้นเราควรขอขมาท่าน 3หรือ 6 เดือนครั้งแล้วแต่กำลัง ควรทำวันอังคารหรือเสาร์ เวลา 12.00 น. โดยมี 1.ผ้าขาวบาง 1 ผืน ปูกลางพื้นบ้านหันหน้าเข้าบ้าน 2. ผลไม้ 9 อย่าง หรือ 1 อย่าง 5 ผล/3 อย่าง/5อย่าง/7 อย่าง แล้วแต่กำลัง 3. หมากพลู 5 หรือ 9 คำ 4. ดาวเรือง 9 ดอก 5. น้ำชา 5 แก้ว 6. เทียน 1 คู่ 7. ธูป คนละ 5 ดอก ควรไหว้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน

คำกล่าว… ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าบ้านเจ้าเรือน บ้านเลขที่ ….บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า…..(ชื่อสกุล) นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมากรรม หากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมท่าน ขอท่านโปรดงดโทษ เว้นโทษ และอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ…และขอโปรดช่วย….(อธิษฐานขอตามปรารถนา)

ขอบคุณวีดีโอ ยูทูปจากช่อง :อ.นิ่ม เทวจิตศิษย์ปู่

2. ศาลพระภูมิ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก ?

ศาลพระภูมิ คือ เทพเทวดา พี่ถูกอัญเชิญ มาสถิตอยู่ที่ศาล เพื่อช่วยคุ้มครอง รักษาบ้านเรือน ทรัพย์สิน และ คนในครอบครัว การ ไหว้ศาลพระภูมิ ใช้ธูป 9 ดอก พร้อมทั้ง จัดเตรียมของไหว้ ดังนี้

  • พวงมาลัยดอกไม้สด
  • น้ำเปล่า
  • ผลไม้
  • อาหาร คาว หวาน

จัดเตรียมเครื่องไหว่ให้พร้อม จุดธูป 9 ดอก จุดเทียน 2 เล่ม แล้ว สวดมนต์ คาถาไหว้ศาลพระภูมิ ดังนี้

คำถวายเครื่องไหว้ศาลพระภูมิ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดท่อง ดังนี้

นะ โม เม   พระภูมิ เทวา นัง   ธู ปะ ที ปะ
จะ ปุป ผัง     สัก กา ระ    วัน ทา นัง 

สู ปะ พะ ยัญ ชะ นะ     สัม ปัน นัง     โภ ชะ นา นัง     สา ลี นัง
สะ ปะ ริ วา รัง      อุ ทะ กัง วะ รัง 

อา คัจ ฉัน ตุ      ปะ ริ ภุญ ชัน ตุ      สัพ พะ ทา
หิ ตา ยะ     สุ ขา ยะ      สัน ติ เท วา      มะ หิท ธิ กา

เต ปิ อัม เห      อะ นุ รัก ขัน ตุ      อา โร คะ เย นะ     สุ เข นะ จะ

บทสวดไหว้ศาลพระภูมิ (บูชา)

ยัสสามุส สะระเณ นาปิ    อันตะ ลิกเข ปิปา ณิโน    ปะติฎ ฐะมะ ธิคัจ ฉันติ 
ภูมิยัง วิยะ    สัพพะทา     สัพพู ปัททะวะชา ลัมหา     ยักขะ โจรา ทิสัม ภะวา 
คะณะ นาณะจะ      มุตตานัง      ปะริต ตันตัม     ภะณา มะเหฯ

หายสงสัยกับคำถามที่ว่า ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก แล้วนะค่ะ เรามาดู วิธีดูแลศาลเจ้าที่ กันต่อเลยค่ะ

การดูแลศาลเจ้าที่ และ ศาลพระภูมิ ต้องหมั่น ทำความสะอาดศาลเจ้าที่ และ ศาลพระภูมิ ทุกวัน เมื่อศาลพระภูมิเจ้าที่ สะอาด ท่านพระภูมิ และ ท่านเจ้าที่ ก็จะมาเยี่ยม และ มาอยู่ประจำที่ศาลบ่อยขึ้น ท่านจะได้ช่วยคุ้มครอง ดูแลทรัพย์สิน และ คนในครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุข ตลอดไป

ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก
ขอบคุณรูปจาก http://sarnphraphoom.com

2 thoughts on “ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก ธูป 5 ดอก หรือ 9 ดอก มีความหมายอย่างไร?”

  1. เพิ่งทราบความแตกต่างระหว่างศาลเจ้าที่กับศาลพระภูมิค่ะ อ่านแล้วเข้าใจชัดเจน ขอบคุณมากค่ะ

Comments are closed.