เทคนิคการสวดมนต์ บทสวดอิติปิโส เสริมโชคลาภ (2562)

บทสวดอิติปิโส เป็น บทสวดมนต์ ที่ใช้สวดกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็น บทสวดมนต์ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ใช้เป็น บทสวดมนต์ตอนเช้า หรือ ใช้เป็น บทสวดมนต์ก่อนนอน ก็ได้ มีความเชื่อสืบทอดกันมาว่า สวดมนต์อิติปิโส 108 จบ จะช่วยเพิ่มบุญบารมี สวดมนต์อิติปิโสเท่าอายุ +1 เป็นการสวดสะเดาะห์ ต่ออายุ บวกหนึ่งก็คือต่ออายุออกไปอีก 1 ปี ป้องกันภูติผีปีศาจ แคล้วคลาดจากโรคภัย และ อุบัติเหตุทั้งปวง

บทสวดมนต์อิติปิโส ฉบับสมบูรณ์

พระพุทธคุณ

อิ ติ ปิ โส ภะ คะ วา   อะ ระ หัง สัม มา สัม พุท โธ
วิช ชา จะ ระ ณะ สัม ปัน โน สุ คะ โต โล กะ วิ ทู อะ นุต ตะ โร
ปุ ริ สะ ทัม มะ สา ระ ถิ สัต ถา เท วะ มะ นุส สา นัง พุท โธ ภะ คะ วา ติ

พระธรรมคุณ

สวาก ขา โต ภะ คะ วา ตา ธัม โม สัน ทิฏ ฐิ โก อะ กา ลิ โก
เอ หิ ปัส สิ โก โอ ปะ นะ ยิ โก ปัจ จัต ตัง เว ทิ ตัพ โพ วิญ ญู หี ติ

พระสังฆคุณ

สุ ปะ ฏิ ปัน โน ภะ คะ วะ โต สา วะ กะ สัง โฆ
อุ ชุ ปะ ฏิ ปัน โน ภะ คะ วะ โต สา วะ กะ สัง โฆ
ญา ยะ ปะ ฏิ ปัน โน ภะ คะ วะ โต สา วะ กะ สัง โฆ
ยะ ทิ ทัง จัต ตา ริ ปุ ริ สะ ยุ คา นิ อัฏ ฐะ ปุ ริ สะ ปุค คะ ลา
เอสะ ภะ คะ วะ โต สา วะ กะ สัง โฆ
อา หุ เนย โย ปา หุ เนย โย ทัก ขิ เณย โย อัญ ชะ ลี กะ ระ ณี โย
อะ นุต ตะ รัง ปุญ ญัก เขต ตัง โล กัส สา ติ

บทสวดมนต์อิติปิโส แปล

พระพุทธคุณ

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา และจรณะ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษ ที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า  เป็นครูผู้สอนของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรม
สั่งสอนสัตว์

พระธรรมคุณ

พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน

พระสังฆคุณ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติดีแล้ว
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติตรงแล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด, ปฏิบัติสมควรแล้ว
ได้แก่ บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ นั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ
เป็นผู้ควรรับทักษิณา เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

บทสวดมนต์อิติปิโส ถอยหลัง

ติ วา คะ ภะ โธ พุท นัง สา 
นุส มะ วะ เท ถา สัต ถิ ระ 
สา มะ ทัม สะ ริ ปุ โร ตะ 
นุต อะ ทู วิ กะ โล โต คะ 
สุ โน ปัน สัม ณะ ระ จะ ชา 
วิช โธ พุท สัม มา สัม หัง ระ 
อะ วา คะ ภะ โส ปิ ติ อิ ฯ

เชื่อกันว่า บทสวดมนต์อิติปิโส ถอยหลัง เมื่อสวดครบ 108 จบ จะสามารถสะเดากุญแจได้
บท สวดมนต์อิติปิโส ฯ ๑๐๘ จบ สวดเป็นมงคลกับชีวิต สวดทุกวัน จะมีแต่ ความเจริญ รุ่งเรือง ทุกๆด้าน
จะพบเจอแต่สิ่งที่ดี สมดังตั้งใจไว้

https://youtu.be/PtNBu7zGP0M

ขอบคุณวีดีโอดีดีจาก ยูทูป ช่อง : ธรรมะสอนใจ บทสวดมนต์ ออนไลน์

สวดมนต์อิติปิโส แล้วดียังไง

ผู้ที่สวดมนต์บทอิติปิโสด้วยความตั้งใจจริง และ สวดมนต์เป็นประจำทุกวัน ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญ จากการสวดมนต์ ดังนี้

สวดมนต์อิติปิโส ช่วยให้สุขภาพดี การสวดมนต์ช่วยฝึกลมหายใจ ช่วยให้ปอดได้ทำงานอย่างเต็มที่ เมื่อปอดทำงานเต็มที่ เลือดลมก็เดินสะดวก ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า

สวดมนต์อิติปิโส ช่วยให้ จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ สามารถทำงานที่ยาก ได้อย่างง่ายดาย ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยสมาธิที่ดีขึ้น

สวดมนต์อิติปิโส ช่วยเพิ่มบุญบารมี ในขณะสวดมนต์ จิตใจปราศจากกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดบุญบารมี บุญบารมีนี้จะช่วยให้บรรลุผลตามที่เราต้องการได้

สวดมนต์ก่อนนอน แล้วนอนหลับสบาย สวดมนต์แล้วจิตใจจะสงบ ไม่คิดฟุ้งซ่าน ช่วยให้นอนหลับง่าย

สวดมนต์อิติปิโส แล้วแคล้วคลาดปลอดภัย เดินทางปลอดภัย ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำจะมีสติและสมาธิดีกว่าคนทั่วไป เมื่อเกิดเหตุร้าย แบบไม่คาดคิด จะสามารถเอาตัวรอดได้ ด้วยสติ และผลบุญจากการสวดมนต์

สวดมนต์อิติปิโส 108 จบ ช่วยเพิ่มบุญบารมี
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org