สวดมนต์ตอนเช้า ช่วยให้เดินทางปลอดภัย

สวดมนต์ตอนเช้า ช่วยให้ผู้สวดมนต์ มีสติ ไม่ประมาท ก่อนออกจากบ้านถ้าได้สวดมนต์ จะเดินทางปลอดภัย แคล้วคลาด เมื่อตื่นนอนแล้วควรอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟัน ชำระร่างกายให้สะอาด แล้ว สวดมนต์เช้า ด้วย บทสวดมนต์ไหว้พระ ที่จะกล่าวไว้ เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่ชีวิต และครอบครัว

ขอบคุณ วีดีโอ ยูทูป จาก ช่อง : PURIFILM channel

บทสวดมนต์ สำหรับ สวดมนต์ตอนเช้า

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะ โม ตัส สะ     ภะ คะ วะ โต     อะ ระ หะ โต    สัม มา     สัม พุท ธัส สะ (ท่อง 3 จบ)

กล่าวคำบูชาพระ

อิ มิ นา    สัก กา เร นะ    พุท ธัง    อะ ภิ ปู ชะ ยา มิ
อิ มิ นา    สัก กา เร นะ    ธัม มัง     อะ ภิ ปู ชะ ยา มิ
อิ มิ นา    สัก กา เร นะ    สัง ฆัง     อะ ภิ ปู ชะ ยา มิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง    สัมมา สัมพุทโธ    ภะคะวา          พุทธัง  ภะคะวันตัง   อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)
สวากขาโต   ภะคะวะตา  ธัมโม             ธัมมัง นะมัส สามิ ฯ (กราบ)
สุ ปะ ฏิ ปัน โน     ภะคะวะโต      สาวะกะสังโฆ     สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

ไตรสรณคมณ์

พุทธัง     สะ ระ นัง     คัจ ฉา มิ
ธัมมัง      สะ ระ นัง     คัจ ฉา มิ 
สังฆัง      สะ ระ นัง      คัจ ฉา มิ
ทุติยัมปิ พุทธัง    สะ ระ นัง      คัจ ฉา มิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง     สะ ระ นัง      คัจ ฉา มิ 
ทุติยัมปิ สังฆัง     สะ ระ นัง      คัจ ฉา มิ 
ตะติยัมปิ พุทธัง     สะ ระ นัง    คัจ ฉา มิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง     สะ ระ นัง     คัจ ฉา มิ 
ตะติยัมปิ สังฆัง     สะ ระ นัง     คัจ ฉา มิ

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัต ถายะ
ติ สะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะ หะ ปัญ จะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะ หะ ปัญ จะ สีลานิยาจามะ

สมาทานศีล 5

ปา ณา ติ ปา ตา  เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะ ทิน นา ทา นา  เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กา เม สุ มิจ ฉา จา รา  เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุ สา วา ทา  เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุรา เม ระ ยะ มัช ชะ ปะ มา ทัฏ ฐา นา  เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทสวดอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน
สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทสวดแผ่เมตตา

สัพ เพ    สัต ตา 
สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกัน ทั้งหมด ทั้งสิ้น

อะ เว รา     โหน ตุ 
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และ กันเลย

อัพะยา    ปัช ฌา     โหน ตุ 
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน ซึ่งกัน และ กันเลย

อะ นี ฆา     โหน ตุ
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีความ ทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี    อัต ตา นัง     ปะ ริ หะ รัน ตุ 
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้นเถิด

อานิสงส์ของการสวดมนต์ตอนเช้า

ผู้ที่ สวดมนต์ตอนเช้า ด้วยความตั้งใจจริง และ สวดมนต์เป็นประจำทุกวัน ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญ จากการสวดมนต์ ดังนี้

สวดมนต์ตอนเช้า ช่วยให้สุขภาพดี การสวดมนต์ ช่วยฝึกลมหายใจ ช่วยให้ปอดได้ทำงานอย่างเต็มที่ เมื่อปอดทำงานเต็มที่ เลือดลมก็เดินสะดวก ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า

สวดมนต์ตอนเช้า ช่วยให้ จิตสงบตั้งมั่น เป็นสมาธิ สามารถทำงานที่ยาก ได้อย่างง่ายดาย ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยสมาธิที่ดีขึ้น

สวดมนต์ตอนเช้า แล้วแคล้วคลาดปลอดภัย เดินทางปลอดภัย ผู้ที่ สวดมนต์ เป็นประจำจะมีสติ และ สมาธิดีกว่าคนทั่วไป เมื่อเกิดเหตุร้าย แบบไม่คาดคิด จะสามารถเอาตัวรอดได้ ด้วยสติ และ ผลบุญจากการสวดมนต์

สวดมนต์ตอนเช้า แล้วครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข การสวดมนต์ เป็นการสร้างความสุข และ ความสามัคคีในครอบครัว ครอบครัวใด สวดมนต์เป็นประจำ และ สอนลูกหลานให้สวดมนต์ทุกวัน จะทำให้ครอบครัวมีความสงบสุข ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัว และ ส่งผลต่อสังคมรอบข้าง ก็จะสงบสุขไปด้วย

เมื่อเรา สวดมนต์ตอนเช้า และ แผ่เมตตา แล้ว จะช่วยให้มีสติ ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยตลอดทั้งวัน ก่อนนอน เราควรสวดมนต์ ด้วย บทสวดมนต์ก่อนนอน ที่ได้รวบรวมไว้โดย http://monkatha.com จะช่วยเสริมความเป็นศิริมงคล ให้แก่ชีวิต ตลอด 24 ชม.

สวดมนต์ตอนเช้า ด้วย บท สวดมนต์เช้า
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org
Code ส่วนลด Shopee
แจก ฟรี โค้ดส่วนลด SHOPEE 100 บาท #Shopeebuddy ● เพียงสั่งซื้อของใน แอป SHOPEE ● นำโค้ดส่วนลดนี้ ไปใช้ได้เลย เพียงใส่โค้ด NEWYRCK ● ลดทันที 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าผ่านแอปครั้งแรก ● ใช้ได้กับทุกร้านค้าใน SHOPEE (ขั้นต่ำ 200.-) ● ไม่มีเงื่อนไข อื่นๆแล้วเอาไปใช้ฟรีๆ ค่ะ หมดเขต 30 ธันวาคม 2561