บทกรวดน้ำแบบย่อ & บทกรวดน้ำแบบสมบูรณ์ (2562)

บทกรวดน้ำแบบย่อ ใช้ท่องตอนกรวดน้ำ หลังจากทำบุญตักบาตร หรือหลังจากการทำพิธีต่างๆ เมื่อพระสวดบทกรวดน้ำ โดยเริ่มสวดว่า “ยะถา วาริวะหา ปูรา ปริปูเรนติ สาคะรัง” ให้เราทำการกรวดน้ำ พร้อมกับท่องบท กรวดน้ำเบาๆ (อย่าท่องแข่งกับพระ) ดังนี้

บทกรวดน้ำแบบย่อ

อิ ทัง เม ญาตินัง โห ตุ สุ ขิ ตา โหน ตุ ญา ตะ โย
ขอผลบุญกุศลนี้ จงสำเร็จประโยชน์ แก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้า
ขอญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้า จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

ให้ท่อง บทกรวดน้ำแบบย่อ พร้อมกับ กรวดน้ำ ลงภาชนะในสะอาด ค่อยๆรินน้ำอย่างต่อเนื่อง พยายามให้น้ำไหลเป็นสายไม่ขาดสาย เมื่อพระท่องจบ จะเริ่มให้พร โดยสวดขึ้นต้นว่า “สัพ พีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค” ให้หยุดกรวดน้ำ แล้วเปลี่ยนเป็นพนมมือรับพร หลังจากเสร็จพิธี ให้นำน้ำที่กรวดแล้ว ไปรดต้นไม้ โดยรดบริเวณโคนต้นไม้ ให้เลือกต้นที่อยู่ใกล้ที่มีขนาดใหญ่ มีรากลึกลงในดิน

ขอบคุณ วีดีโอ บทกรวดน้ำแบบย่อ จากยูทูปช่อง : สาธุ

บทกรวดน้ำแบบสมบูรณ์

อิ ทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุ ขิ ตา โหนตุ มาตา ปิตะโร 
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่ มารดา บิดา ของข้าพเจ้า ขอให้ มารดา บิดาของข้าพเจ้า มีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุ ขิ ตา โหนตุ ญา ตะ โย 
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่ ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้า ขอให้ญาติ ทั้งหลาย ของข้าพเจ้า มีความสุข 

อิทัง เม คุรู ปัชฌายา จริยานัง โหตุ สุ ขิ ต า โหนตุ คุรู ปัชฌา ยา จริยา 
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่ ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ของข้าพเจ้า ขอให้ ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ของข้าพเจ้า มีความสุข 

อิทัง สัพ พะ เท วะตานัง โหตุ สุ ขิ ตา โหนตุ สัพเพ เทวา 
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่ เทวดาทั้งหลาย ทั้งปวง ขอให้ เทวดา ทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข 

อิทัง สัพ พะ เป ตา นัง โหตุ สุ ขิ ตา โหนตุ สัพเพ เปตา 
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่ เปรต ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ เปรต ทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข 

อิทัง สัพ พะ เว รี นัง โหตุ สุ ขิ ตา โหนตุ สัพเพ เวรี 
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลาย ทั้งปวง ขอให้ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข 

อิทัง สัพ พะ สัต ตา นัง โหตุ สุ ขิ ตา โหนตุ สัพเพ สัตตา 
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่ สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข ทั่วหน้ากัน เทอญ

คำกล่าวเมื่อนำน้ำที่กรวดแล้ว ไปรดต้นไม้ อาจกล่าวได้ 2 วิธี คือ

1. ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนา (หรือ การทำบุญตักบาตร) นี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่       ข้าพเจ้า ได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจ นถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใด หรือ ภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้ว โปรดอโหสิกรรม และ อนุโมทนาบุญ แก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ สาธุ

2. เมื่อกรวดน้ำด้วย บทกรวดน้ำแบบย่อ เสร็จแล้วให้นำน้ำไปรดต้นไม้ ให้เลือกต้นที่ใหญ่ มีรากลึกลงดิน
แล้วกล่าว คำแผ่เมตตา ดังนี้

บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น หรือ บทแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา                      สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมด ทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ                    จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้ มีเวรแก่กัน และ กันเลย
อัพพะยา ปัชฌา โหนตุ     จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้ เบียดเบียน ซึ่งกัน และ กันเลย
อะนีฆา โหนตุ                    จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้ มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ    จงมี ความสุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งหมดทั้งสิ้น เทอญ

บทกรวดน้ำแบบย่อ
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org
Code ส่วนลด Shopee
แจก ฟรี โค้ดส่วนลด SHOPEE 100 บาท #Shopeebuddy ● เพียงสั่งซื้อของใน แอป SHOPEE ● นำโค้ดส่วนลดนี้ ไปใช้ได้เลย เพียงใส่โค้ด NEWYRCK ● ลดทันที 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าผ่านแอปครั้งแรก ● ใช้ได้กับทุกร้านค้าใน SHOPEE (ขั้นต่ำ 200.-) ● ไม่มีเงื่อนไข อื่นๆแล้วเอาไปใช้ฟรีๆ ค่ะ หมดเขต 30 ธันวาคม 2561