คาถาเรียกคนรักกลับมา

ขึ้นชื่อว่าคนรัก ถ้าถูกคนอื่นแย่งไปใครๆก็อยากได้คืน ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ไม่ได้ด้วยเล่ห์ต้องได้ด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ต้องได้ด้วยคาถา คาถาเรียกคนรักกลับมา ที่จะแนะนำในวันนี้ถ้าใช้อย่างถูกวิธีแล้ว รับรองได้ว่า คุณจะได้คนรักกลับคืนมาในไม่ช้า ก่อนสวดท่อง คาถาเรียกคนรักกลับมา ขอให้ผู้สวดทำตามเคล็ดลับดังต่อไปนี้

4 เคล็ดลับการท่อง คาถาเรียกคนรักกลับมา ให้ได้ผล

1. ผู้สวดบริกรรมคาถา ต้องมีความมุ่งมั่นศรัทรา และ ตั้งใจจริง
2. ผู้สวดบริกรรมคาถา ต้องอยู่ในศีลธรรมอันดี สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ
3. ให้สวดคาถา ในช่วงเวลาดึก หรือ ช่วงเวลาที่คิดว่าคนรักได้นอนแล้ว อันนี้สำคัญมาก เพราะในช่วงที่คนหลับจะถูกเรียกจิตกลับมาได้ง่ายกว่าเวลาตื่น
4. ให้สวดบริกรรมคาถาทุกวัน อย่างสม่ำเสมอ
เมื่อทำตามขั้นตอนทั้ง 4 ข้อ แล้วก็มาเริ่มสวด คาถาเรียกคนรักกลับมาได้แล้ว ดังนี้

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะ คะ วะ โต  อะ ระ หะ โต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

คาถาเรียกคนรัก

พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่
พุทโธ มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามา
นะเมตตาโม เห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต
ธามิให้กำจัด ยะกระหวัดจิต ….(เอ่ยชื่อคนรัก)….
รักอย่าละ ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิฯ

คาถา สามีรัก สามีหลง

โอม นะจิตตัง เห็นหน้า(เอ่ยชื่อคนรัก)รักสนิท
ธาจับจิต ยะจับใจ(เอ่ยชื่อคนรัก)นะหลงใหล
จับใจ(เอ่ยชื่อคนรัก)ให้มารัก นะโมพุทธายะ

คาถาผูกใจคน

โอม  มะโมพุทธะ  นะมะอะอุ  เอหิ  ชัยยะ  เอหิ  สัพเพชะนา  พะหู  ชะนา  เอหิ

คาถารักแท้

โอมนะโม พุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ
จิตตัง สะมาเร มะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิ สัพเพ ชะนา พะหู ชะนา เอหิ

หลังจากได้คนรักกลับมาแล้ว ขอให้ผู้สวดคาถารักษาคนรักของคุณไว้ให้ดี มัดใจคนรักของคุณไว้ให้ได้ เราขอแนะนำ วิธีจัดการกับผู้ชายเจ้าชู้ให้อยู่หมัด 4 วิธีที่ดีที่สุด ยิ่งกว่า คาถาผูกจิตคนรัก ใดๆ

4 วิธีมัดใจคนรัก

1. ใส่ใจดูแลคนรักของคุณเป็นประจำ 
2. ไม่จู้จี้ขี้บ่น ไม่โกรธง่าย อารมณ์ดีเสมอ
3. ข้อนี้ต้องระมัดระวังค่อยๆทำนะครับ สำรวจการเงินคนรัก อย่าให้มีเงินเหลือไปให้กิ๊ก ถ้าเงินเหลือให้ชักชวนคนรักนำเงินมาวางแผนชีวิตร่วมกัน เช่น ผ่อนบ้าน, ผ่อนรถ
4. ดูแลตัวเอง ทำตัวให้สวย และ ดูดีเสมอ
สุดท้ายนี้ขอให้ผู้สวดท่อง คาถาเรียกคนรักกลับมา ใช้คาถาในทางที่ถูกที่ควร ไม่ใช้คาถานี้ไปในทางที่ผิด คิดแย่งคนรักของใครนะครับ