คาถาเงินล้าน (ฉบับสมบูรณ์) **ต้นฉบับของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ** + วิธีสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผล

คาถาเงินล้าน ฉบับสมบูรณ์ ต้นฉบับของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เป็นคาถาที่ได้จากกรรมฐาน ของ พระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง (วัดจันทาราม) จังหวัดอุทัยธานี คาถาเงินล้านเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ใช้ สวดมนต์ สำหรับเป็น คาถาเรียกเงิน สวดท่องเป็นประจำ แล้วปาฏิหาริย์ของคาถาเงินล้าน จะเกิดขึ้น กับตัวคุณ

บทสวดมนต์ คาถาเงินล้าน

นา สัง สิ โม
พรหมา จะ มหา เทวา สัพเพ ยักขา ปะรายันติ (คาถา ปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหา เทวา อภิ ลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน)
มหา ปุญโญ    มหาลาโภ   ภะวันตุ เม (คาถา ลาภไม่ขาดสาย)
มิ เต ภา หุ หะ ติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะ มะ อะ อุ   นะโม พุทธายะ   วิ ระ ทะ โย    วิ ระ โค นา ยัง     วิ ระ หิง สา
วิระทาสี  วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานี มามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถา พระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัม ปะ ติจ ฉา มิ (คาถาเร่งลาภ ให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

คาถาเงินล้าน 9 จบ บทสวดมนต์ สวดทุกวัน เห็นผลทันตา | เสียงสวดคาถาเงินล้าน + คำอ่าน

พระคาถาเงินล้าน วัดท่าซุง เป็นคาถา ที่หลายคนรู้จัก กันเป็นอย่างดี มีความเชื่อกันว่า ถ้าสวดพระคาถาเงินล้าน 9 จบ เป็นประจำ จะทำให้ เงินทองไหลมา เทมา สวดคาถาเงินล้านทุกวัน อย่างน้อย 9 จบ ถ้าดวงตกหนักมาก หรือ การเงินติดขัด การค้ามีปัญหา มีแต่เรื่องร้ายๆ ให้สวด #พระคาถาเงินล้าน108จบ หรือ มากได้ตามกำลังศรัทธา เมื่อสวด พระคาถาเงินล้าน 9 จบ เสร็จแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐาน กล่าวดังนี้ “ขอบุญบารมี แห่ง พระคาถาเงินล้าน หลวงพ่อ เงินไหลมา เทมา หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ โปรดดลบันดาลให้….(ตามที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้น และ ต้องเป็นเรื่องเดียว)

ขอบคุณวีดีโอ คาถาเงินล้าน จากยูทูปช่อง : sombool2012

วิธีสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผล

1. ก่อนสวดคาถาเงินล้าน ผู้สวดต้อง สวดมนต์ ด้วย บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย ไตรสรณคมน์ และ ขอขมาพระรัตนตรัย ก่อนสวดคาถาเงินล้าน ดังนี้

1.1 บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา 
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวา เทมิ (กราบ) 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 
ธัมมัง นะมัส สามิ (กราบ) 
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ 
สังฆัง นะมามิ (กราบ) 

1.2 บทสวดไตรสรณคมน์

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ทุติยัมปิ    พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัมปิ    ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัมปิ    สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตะติยัมปิ   พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ตะติยัมปิ   ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ตะติยัมปิ   สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

1.3 บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ (ว่า ๓ จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะ เยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะ ราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ

หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม และ พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรด ยกโทษให้แก่ ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ตราบ เท่า เข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

2. ผู้สวดต้อง อยู่ในศีลธรรม อันดี

3. หมั่นทำบุญ ทำทาน ตักบาตร เป็นประจำ

4. ท่อง บทสวดมนต์คาถาเงินล้าน ก่อนนอน 9 จบ และ ตื่นนอน 9 จบ

5. หลังจาก สวดมนต์คาถาเงินล้าน ต้องนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อเพิ่มบุญบารมี

ปาฏิหาริย์ คาถาเงินล้าน

คุณลุง ลิขิต สวดคาถาเงินล้าน ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 24 ล้าน

คุณลุง วัย 72 ปี ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 งวดประจำ วันที่ 16 มีนาคม 2561 จำนวน 4 ใบ รับเงินรางวัลรวม 24 ล้านบาท

คุณลุงเล่าว่า ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล แล้ว สวดคาถาเงินล้าน โดยก่อนสวดคาถา ให้ยกมือสาธุ 3 ครั้ง และ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถาเงินล้าน พุทโธ อิติปิโส ภควา พุทโธ อิติปิโส ภควาติ อิติปิโส ภควา สัมมาอรหัง อิติปิโส ภควา สัมมาสัมพุทโธ โดยจะสวดคาถา ปลุกเสก ทุกวัน วันละ 9 จบ รวมเป็นเวลา 3 วัน ก่อนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล อ่านต่อได้ที่ sanook.com

คาถาเงินล้าน 108 mp3

https://youtu.be/oZ0lgProiQY

ขอบคุณวีดีโอ คาถาเงินล้าน จากยูทูปช่อง : Mahachore Channel : MC

คาถาเงินล้าน ฉบับสมบูรณ์ ต้นฉบับของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
ขอบคุณรูปจาก https://thai.tourismthailand.org