พระประจำวันอังคาร + บทสวดมนต์ บูชา พระประจำวันอังคาร

พระประจำวันอังคาร คือ ปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางไสยาสน …

พระประจำวันอังคาร + บทสวดมนต์ บูชา พระประจำวันอังคาร Read More »