พระประจำวันจันทร์ + บทสวดมนต์ บูชา พระประจำวันจันทร์ (บทอภัยปริตร)

พระประจำวันจันทร์ คือ พระพุทธรูป ปางห้ามญาติ หรือ พระพุ …

พระประจำวันจันทร์ + บทสวดมนต์ บูชา พระประจำวันจันทร์ (บทอภัยปริตร) Read More »