บทสวดมนต์ธรรมจักร (ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร)

บทสวดมนต์ธรรมจักร เป็นปฐมเทศนาของพระพุทธศาสนา ที่องค์พร …

บทสวดมนต์ธรรมจักร (ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร) Read More »