บทสวดพาหุง 8 บท (บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา)

บทสวดพาหุง หรือ บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา เป็นบทสวดสรรเสริญ …

บทสวดพาหุง 8 บท (บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา) Read More »