บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ บทสวดมนต์ก่อนนอน บทสวดมนต์ประจําวัน

บทสวดแผ่เมตตา /// แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บทแผ่เมตตาให้ตนเอง & บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น +++

บทสวดแผ่เมตตา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บทแผ่เมตตาให้ตนเ …

บทสวดแผ่เมตตา /// แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บทแผ่เมตตาให้ตนเอง & บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น +++ Read More »

คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน & คาถาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร (2562)

คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน และ คาถาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิ …

คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน & คาถาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร (2562) Read More »

บทสวดมนต์ สวดมนต์เช้า บทสวดมนต์ก่อนนอน บทสวดชินบัญชร บทสวดพาหุง บทสวดอิติปิโส สวดมนต์อิติปิโส คาถาเรียกเงิน คาถาบูชาพระพิฆเนศ เรียบเรียงโดย https://monkatha.com